Warsztaty Ceramiczne – program dla grup

Nauka i inspiracja

Nauka poprzez zabawę. Inspirujące zajęcia z ceramiki.

Na pewno znajdziesz je w Ceramilandii!

 • ZWIEDZANIE WYSTAWY CERAMIKI
 • PREZENTACJA TECHNOLOGII PRODUKCJI
 • ZAPOZNANIE Z SUROWCAMI I MATERIAŁAMI
 • PRZYGOTOWANIE SUROWCÓW
 • ODLEWANIE PRODUKTÓW
 • FORMOWANIE RĘCZNE NA TOCZKACH
 • WYCINANIE WZORÓW
 • WYPALANIE CERAMIKI
 • DEKOROWANIE CERAMIKI
 • ZASTOSOWANIE CERAMIKI

Warsztaty Ceramiczne przeznaczone są dla grup zorganizowanych (przedszkola, szkoły, gimnazja, półkolonie, koła zainteresowań, ośrodki terapii, wycieczki i inne).

Program warsztatów dostosowany jest do wieku, liczebności oraz do możliwości grupy. Oprócz wymienionych wyżej, program wycieczki może zawierać dodatkowe atrakcje, np. korzystanie z naszych sal zabaw, może również zawierać posiłek. Jesteśmy również w stanie pomóc przy zorganizowaniu transportu i noclegu.

Na Warsztatach Ceramicznych zapewniamy Uczestnikom materiały (glinę, farby, itp.), urządzenia, narzędzia oraz fartuchy ochronne.

Program WARSZTATÓW CERAMIKI składa się z części dydaktycznej i praktycznej. Obejmuje:

I. Część dydaktyczna

ZWIEDZANIE WYSTAWY CERAMIKI

Przedstawiamy  tutaj  unikatową  ekspozycję  produktów wytwarzanych  przez  nasze  Zakłady  Ceramiczne  w  okresie  25  lat  działalności.  Ta  niezwykła  wystawa  daje  Zwiedzającym  możliwość  zapoznania  się  z  szerokim  zastosowaniem  ceramiki  zarówno  w  przemyśle,  w  domu,  jak  i  w  sztuce.

PREZENTACJA TECHNOLOGII PRODUKCJI

Tu Uczestnicy poznają następujące zagadnienia:

 • pokaz pełnego procesu wytwarzania wyrobów ceramicznych prowadzony przez doświadczonych instruktorów
 • zapoznanie z surowcami
 • sposoby formowania produktów:
  • ręcznym (toczenie na kole garncarskim, lepienie, zalewanie w formach gipsowych)
  • półautomatycznym (na toczkach półautomatycznych w formach gipsowych)
  • automatycznym  (na  maszynach  przemysłowych w  formach  metalowych)
 • wypalanie ceramiki
 • rodzaje i techniki dekoracji:
  • szkliwienie,
  • malowanie naszkliwne i podszkliwne,
  • angoby,
  • malowanie farbami wodnymi,
  • malowanie proszkowe,
  • decoupage, itp.

  II. Część praktyczna

CZYNNY UDZIAŁ W WARSZTATACH CERAMICZNYCH

Każdy  Uczestnik  osobiście  pod  opieką  instruktora  bierze  udział  w następujących etapach produkcji:

 • przygotowanie surowców
 • odlewanie produktów
 • formowanie ręczne lub na toczkach
 • wycinanie wzorów
 • dekorowanie ceramiki

Podczas Warsztatów do dyspozycji uczestników oddajemy:

 • toczki fornierskie,
 • stanowiska do formowania przez odlewanie,
 • stanowiska do wykrawania wzorów foremkami

Uczestnicy otrzymują do pracy wszystkie niezbędne narzędzia i materiały. 

Każdy  Uczestnik Warsztatów Ceramicznych otrzymuje GRATIS produkty do samodzielnego dekorowania.

Tematyka zajęć i produktów może być na życzenie Organizatorów związana z porą roku lub najbliższymi świętami.

Do wyboru mamy około 600 modeli figurek i doniczek.

 

INFORMACJE I REZERWACJE