Klasy I-III

PROGRAM WARSZTATÓW CERAMICZNO-DYDAKTYCZNYCH
DLA KLAS I-III

„Obrazek, który dziecko rysuje, czy maluje,
jest czymś więcej, niż bazgraniem na papierze;
w chwili 
tworzenia stanowi on wyraz
całej osobowości dziecka…”

V. Lovenfeld, V.I. Brittain

Nauczanie i wychowanie ma na celu wszechstronny rozwój uczniów. W realizacji tego celu swoje niezależne miejsce obok innych przedmiotów nauczania zajmuje wychowanie plastyczne. Spełnia ono ważną rolę we wszechstronnym rozwoju osobowości dzieci. Rozwija zdolność obserwowania wytworów rąk ludzkich, zjawisk przyrodniczych, bogaci ich wiedzę o świecie, kształci pamięć wzrokową i wpływa na rozwój twórczej wyobraźni.

Podczas zajęć plastycznych dziecko zdobywa umiejętność wyrażania obserwowanych zjawisk różnymi środkami plastycznymi, oraz posługiwania się różnymi technikami co ma duże znaczenie poznawcze i kształcące. Zatem wychowanie plastyczne rozwijając pamięć dziecka, kształcąc spostrzegawczość i umiejętność obserwacji, bogaci procesy poznawcze dziecka i wpływa tym samym na jego rozwój umysłowy. Dzięki zajęciom plastycznym budzą się nowe zainteresowania dzieci, wyrabia się artystyczna wrażliwość, dbałość o estetykę oraz kulturę życia codziennego. Rysowanie i malowanie daje dziecku możliwość uzewnętrznienia swoich marzeń, pragnień, a także obaw i lęków. Jest zabawą, w której świat wyobrażeniowy miesza się z rzeczywistością. Wychowanie plastyczne niewątpliwie wpływa na rozwój osobowości dzieci. Plastyka w nauczaniu zintegrowanym jest atrakcyjnym i najczęściej lubianym przedmiotem.
Lekcje szkolne nie zawsze w pełni mogą zaspokoić plastyczne zainteresowania dzieci. Rzadko chyba zadania te spełnia również dom. Dlatego warto dać dzieciom szansę, poświęcić im czas organizując pozalekcyjne zajęcia plastyczne w krainie ceramiki.

W „Ceramilandii” dzieci poznają tajniki powstawania sztuki użytkowej w oparciu o technologie ceramiczne, jak również same będą mogły tworzyć swoje własne dzieła ceramiczne.

Bezpośredni, manualny kontakt z materiałami ceramicznymi stwarza dzieciom niepowtarzalne możliwości kształtowania swojej wyobraźni artystycznej i sprawności rąk.
A po skończonej pracy w tworzeniu ceramicznych arcydzieł zapraszamy wszystkich do wspaniałej zabawy w salach zabaw , gdzie każde dziecko znajdzie coś dla siebie, a niespożyty temperament małych twórców znajdzie ujście na zjeżdżalniach, torach przeszkód czy labiryntach.

Zapraszamy

PROPOZYCJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-CERAMICZNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PÓR ROKU

WIOSNA CZAS RADOŚCI

 1. Witamy wiosnę
 2. Wielkanocne symbole i zwyczaje
 3. Wiosenne kwiaty – mali ogrodnicy i ich kolorowe doniczki
 4. Dzień Mamy i Taty
 5. Dzień Dziecka

LATO – WAKACYJNE PRZYGODY

 1. Na wiejskim podwórku
 2. Świat zwierząt egzotycznych
 3. Mieszkańcy podwodnych krain
 4. Dzień Grecki / Egipski

JESIEŃ, JESIEŃ CO NAM NIESIE

 1. Czarodziejski Świat Pani Jesień – jesień w lesie i parku
 2. Wielki bal duchów- wesołe zabawy z okazji Haloween
 3. Dzień pluszowego Misia

ZIMA – CZAS MAGII I CZARÓW

 1. Prezent dla Świętego Mikołaja
 2. Upominek dla Babci i Dziadka
 3. Bajkowe Bale
 4. Wokół choinki

Na prośbę wysyłamy konspekt zajęć.

Każde zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz pracowników z wieloletnim stażem z zakresu wytwarzania ceramiki.

Oprócz zaproponowanych scenariuszy zajęć realizujemy również zajęcia według potrzeb placówek oświatowych i zgłoszonej tematyki.